# Tên Level
1 QuỷKiếm 99
2 Quạ 98
3 AkaiShuichi 93
4 HonKai 88
5 IrisMoon 82
6 DìThiênHạ 78
7 Nước 78
8 QuânTử 78
9 Đoàn Dự 74
10 HoaDung 72