# Tên Level
1 Càna 119
2 ChỉNhược 119
3 Lunara 119
4 Boss 119
5 YounYing 119
6 NgôLộc 119
7 Tiểulongnữ 119
8 Queen 119
9 DimmuBorgir 119
10 BôGiaCz 119