# Tên Level
1 Quỷ[]Lệ 119
2 QuỷLệ 119
3 S5*o0BaoQuan0o 119
4 KaKa 119
5 MaiKa 119
6 Nàng 119
7 ThiênHỏa 119
8 ErzaScarlet 119
9 LụcLong 119
10 Yennhi 119