# Tên Level
1 Sabo 97
2 96
3 PhongẢnh 96
4 BạchLong 94
5 HânNhi 91
6 ThếTôn 91
7 NTĐ 90
8 Đạt[]Ca 90
9 SiêuĐộc 90
10 ZinNgầu 89